Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 211 2011 000

Search
Search


Πολιτική Ποιότητας

Η φιλοσοφία των Special Olympics βασίζεται στην πίστη ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία, μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενθάρρυνση, να αποκτήσουν μια σειρά δεξιοτήτων, να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες που οργανώνονται γι’ αυτά και να ωφελούνται από τη συμμετοχή τους σε ατομικά ή ομαδικά αγωνίσματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα ανάλογα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ατομικές δυνατότητες.

Τα Special Olympics Hellas με τη σχετική διάταξη νόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α' 52/11.03.2022) αναβαθμίστηκαν από Αθλητικό Σωματείο σε Ομοσπονδία. Μια σημαντική θεσμική αναβάθμιση, με εξαιρετικά θετικό πρόσημο, έρχεται ως αναγνώριση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, της μεγάλης αποστολής που επιτελούν για την υλοποίηση του οράματός τους, για τη δημιουργία μίας ενταξιακής κοινωνίας που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες στα άτομα με νοητική αναπηρία.

Η Ομοσπονδία Special Olympics Hellas έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος καθορίζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το Σύστημα: Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών, υγείας & εκπαιδευτικών για άτομα µε νοητική αναπηρία, άτομα στο φάσμα του αυτισμού ή άλλες συναφείς αναπηρίες με παρόμοια χαρακτηριστικά. 


Η Πολιτική Ποιότητας είναι σύμφωνη με τους στόχους της Ομοσπονδίας και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών όπως έχουν αποτυπωθεί.

Έχει ορίσει μετρήσιμους στόχους των οποίων τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της επιχείρησης. Διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας κοινοποιείται, είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης. Επίσης διασφαλίζει κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εργαζομένων στην Ομοσπονδία. Η αναγκαία υποδομή, οι αναγκαίοι πόροι και τα μέσα για την εφαρμογή, την τήρηση και τη βελτίωση του Συστήματος εντοπίστηκαν κατά το Σχεδιασμό του, παρουσιάστηκαν στη Διοίκηση προς έγκριση και δέσμευση για την παροχή τους και ενσωματώθηκαν ως απαιτήσεις στις σχετικές Διαδικασίες του Συστήματος. Η επάρκεια, διαχείριση και ανάγκη πόρων εξετάζεται από τη Διοίκηση στη Σύσκεψη Ανασκόπησης του Συστήματος.  

Η Ομοσπονδία αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση - εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της σε τεχνικές ελέγχου και οργάνωσης της δραστηριότητάς της. Φροντίζει ώστε να διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία τόσο με το προσωπικό όσο και με προμηθευτές, αρμόδιες αρχές και οργανισμούς ώστε να είναι διαθέσιμη επαρκής πληροφόρηση. Εφαρμόζει πιστά τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας, που έχει αναπτυχθεί σε όλα τα στάδια δραστηριότητάς της. Η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του Συστήματος περιλαμβάνει ελέγχους (εσωτερικές επιθεωρήσεις), που σκοπό έχουν την αναγνώριση τυχόν αποκλίσεων και τον καθορισμό διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 

Για την επίτευξη των παραπάνω, η επιχείρηση έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 


Αθήνα, 21.5.24

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κοδέλλας 

Πρέσβυς ε.τ.Link

Γίνε Εθελοντής


Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού των Special Olympics Eλλάς επιδιώκει να παρέχει στους εθελοντές που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διοργάνωση, μια αξέχαστη και ωφέλιμη εμπειρία ζωής, που στοχεύει στην κατανόηση και αποδοχή των ατόμων με διανοητική αναπηρία.

Link

Γίνε Προπονητής


Οι προπονητές κατέχουν ένα μοναδικό και αναντικατάστατο ρόλο στα Special Olympics, σε όλο τον κόσμο. Αναπτύσσουν τις δεξιότητες και καλλιεργούν το φίλαθλο πνεύμα των αθλητών. Επίσης, και ίσως περισσότερο από οποιανδήποτε άλλον, αποτελούν τα πρότυπα των αθλητών και κατ’ επέκταση διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους.

Link

Γίνε Υποστηρικτής


Κάθε συνεισφορά ακόμα και η μικρότερη παραμένει ζωτική για την υλοποίηση των αθλητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας που στηρίζονται μέχρι σήμερα στις προσφορές των κοινωφελών ιδρυμάτων, των εταιρειών μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των ιδιωτών.

                                                       
                                                       
Επικοινωνήστε μαζί μας

Ακολουθήστε μας
       

            
Copyright 2024 by Special Olympics Hellas Όροι χρήσης Προσωπικά Δεδομένα
Back To Top