Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 211 2011 000

Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων (UNIFIED SPORTS)

Tα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων των Special Olympics επιτρέπουν σε άτοµα µε διανοητική αναπηρία (που αποκαλούνται Αθλητές) και άτοµα χωρίς διανοητική αναπηρία (που αποκαλούνται Partners), ισάριθµα, οµήλικα και αντιστοίχου επιπέδου αθλητικών ικανοτήτων, να συµµετέχουν σε µεικτές οµάδες, τόσο στην προπόνηση, όσο και σε αγώνες. Η αντιστοίχηση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση και κατά άθληµα από τους υπευθύνους των Special Olympics.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, από το ποδόσφαιρο και το µπάσκετ, µέχρι το γκολφ και το πατινάζ, οι αθλητές των Special Olympics µέσα από τους Μεικτούς Αγώνες αναπτύσσουν τις σωµατικές τους ικανότητες, βελτιώνουν την τεχνική τους, προκαλούν τον συναγωνισµό και κυρίως εντάσσονται.

Η ιδέα του συνδυασµού αθλητών µε διανοητική αναπηρία και αθλητών χωρίς διανοητική αναπηρία, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα µέσα της δεκαετίας του 1980, προκειµένου να παρέχει µία νέα πρόκληση στους Αθλητές Special Olympics µε κάπως υψηλότερο επίπεδο ικανοτήτων, επιτυγχάνοντας το σεβασµό στη διαφορετικότητα και ευκαιρίες συμμετοχής. Σήµερα, το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται κατ’ ουσίαν σε όλα τα αθλήματα των Special Olympics και οι Μεικτοί Αγώνες αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι, τόσο των Παγκοσµίων, όσο και των Εθνικών και Τοπικών Αγώνων Special Olympics.

Τα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων επιτρέπουν στους Aθλητές Special Olympics:

• Να µαθαίνουν νέα αθλήµατα

• Να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου αθλητικές ικανότητες

• Να αποκτούν νέες αγωνιστικές εµπειρίες

• Να συναισθάνονται τη σηµασία της συµµετοχής τους στο πλαίσιο της οµάδας

• Να συναναστρέφονται και να διαμορφώνουν φιλίες µε άτοµα χωρίς διανοητική αναπηρία ,

διευρύνοντας µε τον τρόπο αυτό τις επιλογές τους για µια πιο ενεργό συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες. Η κοινή διαπίστωση µέχρι σήµερα για τα προγράµµατα Μικτών Οµάδων σε όλο τον κόσµο είναι ότι έχουν οδηγήσει σε µακρόχρονες φιλίες µεταξύ των συμμετεχόντων αθλητών.

Η πρωτοβουλία για τα Αθλητικά Προγράµµατα Μεικτών Οµάδων πολλές φορές λαµβάνεται από διάφορους κοινωνικούς φορείς όπως σχολεία, αθλητικά σωµατεία και συλλόγους νέων, αποδεικνύοντας έµπρακτα την ευαισθησία µιας κοινότητας στο θέµα της αποδοχής των ατόμων με διανοητική αναπηρία.

Γίνε Εθελοντής

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού των Special Olympics Eλλάς επιδιώκει να παρέχει στους εθελοντές που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διοργάνωση, μια αξέχαστη και ωφέλιμη εμπειρία ζωής, που στοχεύει στην κατανόηση και αποδοχή των ατόμων με διανοητική αναπηρία. 

Γίνε Προπονητής

Οι προπονητές κατέχουν ένα μοναδικό και αναντικατάστατο ρόλο στα Special Olympics, σε όλο τον κόσμο. Αναπτύσσουν τις δεξιότητες και καλλιεργούν το φίλαθλο πνεύμα των αθλητών. Επίσης, και ίσως περισσότερο από οποιανδήποτε άλλον, αποτελούν τα πρότυπα των αθλητών και κατ’ επέκταση διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους.

Γίνε Υποστηρικτής

Κάθε συνεισφορά ακόμα και η μικρότερη παραμένει ζωτική για την υλοποίηση των αθλητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας που στηρίζονται μέχρι σήμερα στις προσφορές των κοινωφελών ιδρυμάτων, των εταιρειών μέσω των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των ιδιωτών.